ӨӨРСДИЙН САНААЧИЛГААР МОД ТАРЬЖ УРГУУЛСАН ИРГЭДЭД УРАМШУУЛАЛ ОЛГОЛОО

2023-10-05 00:00:00

🌳”Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын “Нутгийн хишиг-2024“ үйл ажиллагааны хүрээнд аймгийн ИТХ-н 2021 оны 199 дүгээр тогтоолоор “Мод тарьж ургуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах журам”-г шинэчлэн баталсан. Энэ хүрээнд 2021-2023 онд мод тарьж гэрээ байгуулсан 14 сумын 167 иргэний тарьсан 76363 модонд 198.5 сая төгрөгийн урамшууллыг 2023 онд олгохоор төлөвлөж өнөөдөр 150-аас дээш мод тарьсан 50 иргэнд мөнгөн урамшуулал олгож, батламж гардууллаа.

Эх сурвалж: Өмнөговь пэйж