Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
1 5,000 Архангай Нийтийн хэрэгцээний Аялал жуулчлалын холбоо, ойн мэргэжлийн байгууллагуудын авто зам дагуу ойн зурвас
2 150,000 Архангай Нийтийн хэрэгцээний Хавар намрын мод тарих өдөр
3 100,000 Архангай Доройтсон ой Ойн цэвэрлэсэн талбайг ойжуулах
4 145,000 Архангай Доройтсон ой БНАТ-ийн орлогоос олсон орлогоор ойжуулалт, БСУТ
5 3,417,725 Архангай Доройтсон ой Хангайн нуруунд хийгдэх ойжуулалтын ажил
6 398,800 Баян-Өлгий Агро ойн аж ахуй байгуулах Агро-ойн аж ахуй байгуулах
7 2,400 Баянхонгор Баянхонгор Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Эрдэнэмандал хайрханы ойжуулалт
8 1,000 Баянхонгор Бөмбөгөр Нийтийн хэрэгцээний Бичил цэцэрлэг
9 2,000 Баянхонгор Бөмбөгөр Ойн зурвас ойн зурвас байгуулах
10 2,000 Баянхонгор Заг Том гол ойн зурвас байгуулах