Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
1 6,000 Сэлэнгэ Алтанбулаг Авто зам хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах
2 6,000 Сэлэнгэ Орхон Тариалангийн талбай хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах
3 6,000 Сэлэнгэ Орхонтуул Авто зам хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах
4 6,000 Сэлэнгэ Сайхан Авто зам хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах
5 150,000 Сэлэнгэ Ерөө Доройтсон ой доройтсон ойг нөхөн сэргээх
6 24,000 Сэлэнгэ Баруунбүрэн Доройтсон ой доройтсон ойг нөхөн сэргээх
7 175,000 Сэлэнгэ Ерөө Доройтсон ой доройтсон ойг нөхөн сэргээх
8 125,000 Сэлэнгэ Мандал Доройтсон ой доройтсон ойг нөхөн сэргээх
9 3,000 Сэлэнгэ Баянгол Том гол БУРГАСЖУУЛАХ
10 50,000 Сэлэнгэ Хүдэр Доройтсон ой ховор модны тарьцаар ойжуулалт хийх
Нийт: 10/618