ТЭРБУМ МОД ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН

1241

тэрбум

Монгол орны ойн сангийн нөөц

822

+сая

Ургаа мод (m3)

41.5

+сая

Тарьсан модны тоо 2024.01 сар

Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд таригдах модны тоо

124,555,281
48,450,450
31,500,000s
40,000,000
78,417,725
95,321,585
58,003,100
77,450,451
108,469,296
95,321,585
25,000,000
31,611,228
87,005,000
45,000,000
75,806,200
72,913,562
100,719,196
50,230,000
45,000,000
113,894,036

Бидний зорилго

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн нь 2030 он гэхэд тэрбумаар тоологдох мод тарьж, арчлан хамгаалж, ургуулснаар ойн санг 9.0%-д хүргэж, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулан, хүлэмжийн хийн шингээлт, усны нөөцийг нэмэгдүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, ногоон хөгжлийн сэргэлтийг эрчимжүүлнэ.

Хэрхэн оролцох вэ?

Ханган нийлүүлэгчтэй холбогдох

Мэдээ, мэдээлэлБусад мэдээ (38)

“ТЭРБУМ МОД” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ӨРТӨӨЧИЛСӨН АЯЛАЛД УРЬЖ БАЙНА

А.НАСАНБУМ ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТАА 6-7 ТӨРЛИЙН 3000 ГАРУЙ МОД, СӨӨГ, ЭМИЙН УРГАМАЛ ТАРЬЖ ТӨГӨЛ БАЙГУУЛЖЭЭ

”СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ” СУРГАЛТАД ДОРНОГОВЬ, ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ИРГЭД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

МОНГОЛ УЛС ОЛОН УЛСЫН НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД НЭВТРЭХ БОЛОМЖ БА БЭРХШЭЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ