Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
81 500,000 Өмнөговь Манлай Төмөр зам Тавантолгой төмөр замын трасс дагуу
82 400,000 Өмнөговь Манлай Төмөр зам Тавантолгой төмөр замын трасс дагуу
83 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Гашуун сухайт авто зам дагуу
84 200,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Гашуун сухайт авто зам дагуу
85 500,000 Өмнөговь Цогт-Овоо Авто зам Гашуун сухайт авто зам дагуу
86 500,000 Өмнөговь Цогт-Овоо Авто зам Гашуун сухайт авто зам дагуу
87 500,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Гашуун сухайт авто зам дагуу
88 150,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Гашуун сухайт авто зам дагуу
89 50,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Цогццэций-уурхай авто зам дагуу
90 50,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Цогццэций-уурхай авто зам дагуу
Нийт: 10/616