Төслийн жагсаалт


Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Тарих модны тоо Мод тарих сонирхол илэрхийлэх Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх
Дархан-Уул Хонгор БСУТА шилмүүст модны ойжуулалт 45,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 18,206
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Өргөн Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу 1,800
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Өргөн Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу 1,470,905
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Өргөн Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу 2,052,900
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Өргөн Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу 2,117,740
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Мандах Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу 2,452,900
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Мандах Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу 2,452,900
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Мандах Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу 2,452,900
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Мандах Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу 2,300,654
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Нийт 10/565