Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
91 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Цогццэций-уурхай авто зам дагуу
92 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Цогццэций-уурхай авто зам дагуу
93 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Цогццэций-уурхай авто зам дагуу
94 70,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Цогццэций-уурхай авто зам дагуу
95 846,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Цогццэций-шар тээг авто зам дагуу
96 196,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Цогццэций-шар тээг авто зам дагуу
97 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Нүүрс баяжуулах үйлдвэр орчим
98 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Нүүрс баяжуулах үйлдвэр орчим
99 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Нүүрс баяжуулах үйлдвэр орчим
100 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Нүүрс баяжуулах үйлдвэр орчим
Нийт: 10/616