Төслийн жагсаалт


Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Тарих модны тоо Мод тарих сонирхол илэрхийлэх Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх
Архангай Нийтийн хэрэгцээний Аялал жуулчлалын холбоо, ойн мэргэжлийн байгууллагуудын авто зам дагуу ойн зурвас 5,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Архангай Нийтийн хэрэгцээний Хавар намрын мод тарих өдөр 150,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Архангай Доройтсон ой Ойн цэвэрлэсэн талбайг ойжуулах 100,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Архангай Доройтсон ой БНАТ-ийн орлогоос олсон орлогоор ойжуулалт, БСУТ 145,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Архангай Доройтсон ой Хангайн нуруунд хийгдэх ойжуулалтын ажил 3,417,725
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баян-Өлгий Агро ойн аж ахуй байгуулах Агро-ойн аж ахуй байгуулах 398,800
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Баянхонгор Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Эрдэнэмандал хайрханы ойжуулалт 2,400
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Бөмбөгөр Нийтийн хэрэгцээний Бичил цэцэрлэг 1,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Бөмбөгөр Ойн зурвас ойн зурвас байгуулах 2,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Заг Том гол ойн зурвас байгуулах 2,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Нийт 10/587