Төслийн жагсаалт


Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Тарих модны тоо Мод тарих сонирхол илэрхийлэх Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 13,454
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 21,400
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх Хараа голын дагуу бургасжуулах 23,319
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Доройтсон ой ойжуулалт 87,206
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Доройтсон ой шилмүүст ойжуулалтын ажил 25,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Ойн зурвас Навчит мод ойн зурвас байгуулах 1,600
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Орхон Ойн зурвас Навчит мод ойн зурвас байгуулах 1,600
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх Навчит төрлийн мод 2,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний зам талбайн 1.2.3.4-р хэсгийн тусгаарлах зурваст 46,644
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Шарын Гол БСУТА Навчит төрлийн мод ойжуулалт 25,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Нийт 10/565