Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
61 50,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Гашуун сухайт авто зам дагуу
62 30,000 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Цогццэций-уурхай авто зам дагуу
63 472,667 Өмнөговь Цогтцэций Авто зам Цогццэций-шар тээг авто зам дагуу
64 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Нүүрс баяжуулах үйлдвэр орчим
65 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Нүүрс ачилтын терминал орчим
66 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Ойн зурвас Загын усны хоолойг трасс дагуу
67 100,000 Өмнөговь Цогтцэций Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Тавантолгой цахилгаан станц орчим
68 1,470,905 Дорноговь Өргөн Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу
69 2,052,900 Дорноговь Өргөн Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу
70 2,117,740 Дорноговь Өргөн Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу
Нийт: 10/616