Төслийн жагсаалт


Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Тарих модны тоо Мод тарих сонирхол илэрхийлэх Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх
Дархан-Уул Орхон Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх Хараа гол бургасжуулах 10,700
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Орхон Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх Их булгийн хөндий Хараа голд бургасжуулах 500
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх Хараа гол бургасжуулах 4,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх Хараа гол бургасжуулах 1,600
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх Хараа гол бургасжуулах 5,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Тусгай хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 2,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Авто зам ДА-Сэлэнгийн авто зам дагуу ойн зурвас байгуулах 1,225
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Доройтсон ой Зулзаг орчимд шилмүүст модны суулгац тарих 2,122
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Дархан соёл амралтын хүрээлэнд суулгац тарих 1,051
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор БСУТА навчит болон шилмүүст модны суулгац тарих 3,500
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Нийт 10/565