Төслийн жагсаалт


Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Тарих модны тоо Мод тарих сонирхол илэрхийлэх Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх
Баянхонгор Баацагаан Доройтсон ой Залууучуудын хотхоны гаднах тохижуулалт 500,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Баянхонгор Тариалангийн талбай Онцгойн төгөл 5,323
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Тариалангийн талбай Онцгойн төгөл 12,150
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Булган Жимсний аж ахуй байгуулах Сэлэнгэ аймгийг ойжуулах 3,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Булган Бүрэгхангай Жимсний аж ахуй байгуулах 2021 оны нөхөн сэргээлт 11,900
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Булган Бүрэгхангай Жимсний аж ахуй байгуулах 2021 оны нөхөн сэргээлт 4,050
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Булган Бүрэгхангай Жимсний аж ахуй байгуулах 2022 оны нөхөн сэргээлт 11,500
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Булган Бүрэгхангай Нийтийн хэрэгцээний 2023 оны хаврын мод тарих өдөр 3,500
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Говьсүмбэр Сүмбэр Нийтийн хэрэгцээний Залуучуудын өргөн чөлөө гудамжны тохижилт 900
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 1,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Нийт 10/565