Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
561 1,000,000 Дорноговь Заг - Эм - Хүнсний ашигт ургамлын хоршсон аж ахуй байгуулах "Болдтөмөр Ерөө Гол" ХХК
562 250,000 Өмнөговь Заг - Эм - Хүнсний ашигт ургамлын хоршсон аж ахуй байгуулах "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ
563 1,000,000 Өмнөговь Заг - Эм - Хүнсний ашигт ургамлын хоршсон аж ахуй байгуулах "Тавантолгой" ХК
564 200,000 Өмнөговь Заг - Эм - Хүнсний ашигт ургамлын хоршсон аж ахуй байгуулах Эрхэт монгол групп ХХК
565 10,500,000 Сэлэнгэ Сүхбаатар Доройтсон ой "Оюу толгой" ХХК
566 90,000 Сэлэнгэ Баянгол Доройтсон ой "Платинум Ланд" ХХК
567 10,500,000 Хэнтий Доройтсон ой "Оюу толгой" ХХК
568 10,500,000 Төв Доройтсон ой "Оюу толгой" ХХК
569 10,500,000 Архангай Доройтсон ой "Оюу толгой" ХХК
570 4,500,000 Өмнөговь Даланзадгад Ойн зурвас "Оюу толгой" ХХК
Нийт: 10/618