Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
551 500,000 Архангай Агро ойн аж ахуй байгуулах Монголын банкны холбоо
552 500,000 Говьсүмбэр Агро ойн аж ахуй байгуулах "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ
553 250,000 Дархан-Уул Агро ойн аж ахуй байгуулах Сэндли ББСБ
554 5,000,000 Дархан-Уул Агро ойн аж ахуй байгуулах "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ
555 7,341,120 Дундговь Агро ойн аж ахуй байгуулах Эрдэнэс таван толгой
556 2,000,000 Орхон Агро ойн аж ахуй байгуулах "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ
557 500,000 Өмнөговь Агро ойн аж ахуй байгуулах "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ
558 50,000 Өмнөговь Агро ойн аж ахуй байгуулах Эрхэт монгол групп ХХК
559 250,000 Төв Агро ойн аж ахуй байгуулах "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ
560 1,000,000 Дундговь Заг - Эм - Хүнсний ашигт ургамлын хоршсон аж ахуй байгуулах "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ
Нийт: 10/618