Төслийн жагсаалт


Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Тарих модны тоо Мод тарих сонирхол илэрхийлэх Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх
Хэнтий Доройтсон ой ШШГЕГ 20,000,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Хэнтий Заган ой "Энержи Ресурс" ХХК 1,000,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Хэнтий Том гол "Энержи Ресурс" ХХК 2,300,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Хэнтий Том гол "Багануур" ХК 500,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Хэнтий Том гол ШШГЕГ 6,000,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Хэнтий Авто зам "Энержи Ресурс" ХХК 1,500,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Хэнтий Авто зам "Багануур" ХК 250,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Хэнтий Авто зам ШШГЕГ 6,000,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Хэнтий Нийтийн хэрэгцээний "Монголросцветмет" ТӨҮГ 50,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Хэнтий Нийтийн хэрэгцээний "Багануур" ХК 250,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Нийт 10/565