Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн

Дэвшилтэт технологид суурилсан нэгдсэн платформын туршилтын хувилбар

 • 1,243 тэрбум

  Монгол орны ойн сангийн нөөц /m3/

 • 822,6 сая

  Ургаа мод /m3/

 • 10,2 сая

  Тарьсан модны тоо 2022.10 сар

 Бидний зорилго

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн нь 2030 он гэхэд тэрбумаар тоологдох мод тарьж, арчлан хамгаалж, ургуулснаар ойн санг 9.0%-д хүргэж, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулан, хүлэмжийн хийн шингээлт, усны нөөцийг нэмэгдүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, ногоон хөгжлийн сэргэлтийг эрчимжүүлнэ.

ЯАГААД МОД ТАРИХ ЁСТОЙ ВЭ

 1. Ойн хомсдол, доройтлыг бууруулна
 2. Цөлжилтийг бууруулна
 3. Эрүүл амьдрах таатай орчны бий болгоно